Uitgifte projectmatige kavels Zevenhuizen Oost fase 3

Aan de oostzijde van het dorp Zevenhuizen wordt een nieuwe woonwijk ontwikkelt: Zevenhuizen Oost. Vanaf 2016 zijn verdeeld over 2 fases 45 woningen gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor fase 3 is onherroepelijk. Na de zomervakantie wordt gestart met het bouwrijp maken.

Fase 3 biedt ruimte voor de bouw van 19 woningen. Er zijn 11 bouwkavels beschikbaar voor particuliere opdrachtgevers en 2 kavels voor de projectmatige bouw van respectievelijk 6 rijwoningen en een 2-onder-1-kapwoning.

De uitgifte van de kavels voor particuliere bouwers is gestart. Deze kavels zijn allemaal onder optie. De projectmatig te ontwikkelen kavels worden via inschrijving aan de hoogste bieder uitgegeven. Het gaat hierbij om de volgende kavels:

  • Kavel ZO pr 6, met een oppervlakte van circa 1.727m2 (6 rijwoningen)
  • Kavel ZO pr 7, met een oppervlakte van circa 829m2 (2-onder-1 kapwoning)

De kavels ZO pr 6 en ZO pr7 worden als pakket verkocht. Inschrijving op 1 van beide kavels is dus niet mogelijk.

Partijen die de ontwikkeling en realisatie van deze 8 woningen op zich willen nemen kunnen tot uiterlijk 14 juli 2022, 12.00 uur hun bod kenbaar maken. Hiertoe moet het ‘Inschrijfformulier verkoop projectmatige kavels Zevenhuizen Oost worden ingevuld en met de gevraagde bijlagen per aangetekende post in een gesloten envelop worden gestuurd naar Huizinga De Vries Notarissen, Tolberterstraat 39a, 9351BC Leek Het formulier met de gevraagde bijlagen mag ook in een gesloten envelop bij het kantoor van de notaris worden afgegeven.

Aan de inschrijving kunnen alleen gegadigden meedoen die een onderneming drijven die is ingeschreven in het handelsregister en die zich bezighouden met de exploitatie van een projectontwikkelingsbureau, bouwbedrijf of gelijke activiteiten. Een onderneming kan zich slechts éénmaal inschrijven. Dit geldt ook voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep. Slechts één onderneming uit die groep kan zich inschrijven als zelfstandige inschrijver.

De te realiseren woningen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan Zevenhuizen Oost fase 3 (NL.IMRO.1969.BPZE21UITB3-VA01) en het op 6 juli 2016 door de raad vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Zevenhuizen Oost (BKP). Het BKP vindt u op onderaan deze pagina.

Meer informatie over de wijze van uitgifte van de projectmatig te ontwikkelen kavels en de inschrijvingsvoorwaarden vindt u in het document ‘Procedure uitgifte projectmatige kavels Zevenhuizen Oost fase 3’. Dit document en het inschrijfformulier vindt u eveneens onderaan op deze pagina.

 

Gerelateerde berichten