Fase 3

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van het woningbouwplan Zevenhuizen Oost. De grote belangstelling voor dit plan heeft er toe geleid dat in korte tijd, verspreid over 2 fases 45 woningen zijn gerealiseerd.  Hoog tijd dus om met de ontwikkeling van de 3e fase te starten. Hiertoe is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld die voorziet in de realisatie van circa 20 woningen.

Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad is voorzien in het voorjaar van 2022. Ook de toewijzing van bouwkavels vindt in het voorjaar van 2022 plaats. Dit gebeurt via loting. Een deel van fase 3 wordt projectmatig ontwikkeld.

Plattegrond Zevenhuizen Oost met 4 fases

Beeldkwaliteitplan

Een beeldkwaliteitplan wordt opgesteld om de beeldkwaliteit in een bepaald gebied te creëren, te verbeteren of veilig te stellen. Het beeldkwaliteitplan van Zevenhuizen Oost kunt u hieronder downloaden.

Beeldkwaliteitplan Zevenhuizen Oost

Geitenhouderij

Het plangebied van Zevenhuizen Oost fase 3 is gelegen op circa 1 kilometer van een geitenhouderij. In het bestemmingsplan is ingegaan op eventuele risico’s voor de gezondheid van toekomstige bewoners als gevolg van deze geitenhouderij. Hierbij is de GGD ook geraadpleegd. Geconcludeerd is dat in dit woningbouwplan het risico op longontsteking nauwelijks toeneemt vanwege de nabijheid van de geitenhouderij. Gelet op het grote maatschappelijke belang van woningbouw zien wij dit zeer kleine risico niet als belemmering om nieuwbouw in Zevenhuizen Oost fase 3 mogelijk te maken.  Meer informatie over dit onderwerp kunt u terugvinden in het bestemmingsplan.